Hafont הפונט מילון מונחים | אודות הכותבים | לינקים
רח' קינג־ג'ורג', תל־אביב רח' קינג־ג'ורג', תל־אביב

אשליות

העין האנושית ופונטים

בעת עיצוב פונט, יש להתחשב בכך שהעין האנושית לא פועלת כמו מחשב. כלומר, ישנם מקרים בהם למרות נתונים מתמטיים מסוימים, יווצר מצב בו התוכנה תציג משהו אחד, אבל העין תראה משהו אחר ובכך נוחות הקריאה של הקורא תרד, הפונט יהוה גורם מפריע ולא תורם לנוחות הקריאה. לפניכם האשליות האופטיות השכיחות ביותר, ופתרונן :

גבהים

אם נשים לב, אז נגלה שכל האותיות למעשה בנויות מצורות הנדסיות. למשל באות ה' בפונט "רופין" שלי, נוכל לראות שהחלק העליון שלה הוא עגול, ולכן נקודת ההשקה שלו לקו הבסיס העליון הוא מינמלי. לעומת זאת, החלק העליון של האות ד' הוא מרובע, וההשקה שלו לבסיס העליון היא הרבה יותר גדולה. בגלל ההבדלים האלו, כאשר נשים את האות ד' ליד האות ה', אז האות ד' תראה לנו יותר גבוה מהאות ה', למרות שהגריד של התוכנה מראה לנו שהן בדיוק באותו הגובה :

לפני

הפתרון לבעיה זו הוא להנמיך מעט את האות בעלת הבסיס הריבועי , ככה שהעין תראה את שתי האותיות באותו הגובה, למרות שהתוכנה מראה אחרת.

אחרי

יש לציין שלא רק בבסיס העליון נעשת הפעולה הזו. בבסיס התחתון אותיות שמתעגלות צריכות לרדת מתחת לשורה (למשל האות כ'), כדי שלא יראו קצרות לעומת האותיות שהבסיס שלהן הוא מרובע (כמו האות ם')

כתמים שחורים

קישורים רלוונטיים

צבע טיפוגרפי

בנקודות מפגש של שני קוים, יש סיכוי לראות אשליה שגורמת לאותו אזור להראות כמו "כתם" שחור, יותר מאזורים אחרים של האות, והצבע הטיפוגרפי שלה יהיה יותר שחור גם משאר האותיות (כדי ללמוד על צבע טיפוגרפי, כנסו ל"צבע טיפוגרפי" ב"עוקץ") אות בולטת ויוצאת דופן תגרום לכך שהפונט לא יזרום בצורה טובה, ואפילו יפריע לעין. הפתרון הוא להצר את הכניסות בין העמודים, ככה שהאות לא תראה בולטת יחסית לשאר חברותיה.

שינוי בעובי הענפים של האות א' בעת כניסתם לאלכסון

בעיקולים של אותיות, מעצבים מנסים להימנע מתופעה של השחרה ע"י שינוי עובי הקו לאורך האות. הסיבה לכך היא שאם נשים ריבוע אופקי לצד ריבוע אנכי באותו העובי, הריבוע האופקי יראה לעין יותר עבה מהריבוע האנכי.


שינוי בעובי בעת עיקולים

פרופורציות

אם נחלק ריבוע בקו לשני חצאים, אז החצי שיראה החצי הגדול יותר יהיה החצי שהעין לא מתרכזת בו.

אשליה זו חלה בעיקר על מספרים, כמו שלוש או שמונה. אם ננסה לבנות את המספר שמונה, כאשר שני העיגולים הם בעלי גודל זהה, אז נגלה כי העיגול העליון נראה יותר גדול מהעיגול התחתון. בגלל זה נהוג להקטין את החצי העליון של הספרה.

הספרה שמונה לאחר הקטנת החלק העליון.

סיכום

גודל ההתאמות הוא סובייקיטי לכל פונט. יהיו פונטים שבכלל אין צורך לעשות את ההתאמות האלו. חשוב לזכור שאותם נתונים שנותנת התוכנה הם לא כתורה מסיני, והמעצב יכול לשנות אותם כמה שהוא רואה לנכון.

דניאל לוי
קופירייט © הפונט